BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster Sunum

Poster sunumlar 70 cm x 90 cm boyutunda olmalıdır.
Posterlerde tüm yazılar Times New Roman yazı stili kullanılarak verilmelidir.
Yazı boyutunun okunabilecek büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.

Sözel Sunum

Sözel sunumlar PowerPoint formatında hazırlanmalıdır. Sözel sunumlar 10 dakika sunum ve beş dakika tartışma şeklinde olacaktır.

www.usbak.ulead.org.tr adresi Bildiri Gönder sistemi dışında elektronik posta yolu ile gelen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Sözel ya da poster bildiri sunacak kişiler kongreye kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıtlı katılımcılar sisteme en fazla iki bildiri yükleyebilir ve sunabilirler. Ancak daha fazla bildiride yazar olabilirler.

Yazım Kuralları

 • Bildiri gönderimi online yapılacaktır.

 • Bildiri Dil Tercihi: Bildirinin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Sunumunu Türkçe yapmak isteyen Türkçe ve İngilizce özet göndermelidir. İngilizce sunum yapmak isteyen sadece İngilizce özet göndermelidir.

 • Özet başlığında ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.

Örnek:Sedanter bireylerde spor giyim ürünlerinin tüketimini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Özet içinde kısaltma kullanılacaksa ilk geçtiği yerde açık adı yazılır ve kısaltması parantez içinde belirtilir.

 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 • Özet ; amaç, yöntem, bulgular, sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

 •  Özet başlık, yazar (lar) adı-soyadı, kurum adı hariç olmak üzere 300 kelimeyi aşmamalıdır.

 • Özet  iki yana yaslı, bir buçuk satır aralığı, Times-New Roman ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Kayıt Ol” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

 

email: usbakcongress2015@gmail.com

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildirilerin değerlendirilmesi internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilim Kurulunu oluşturan hakemlerin en az iki  tarafından "peer review" olarak  yapılacaktır. Değerlendirme sonucu bildiri sahibine elektronik ortamda gönderilecektir.

Kabul edilen bildirilerin Kongre kitabında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre erken kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

 

 


03 Mart 2015, Salı 2354 defa okundu


Copyright © 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.